Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Platby v MŠ

Platby v MŠ

Platby za stravné a školné probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu – 100033491/0800 (nutno zřídit povolení k inkasu)

Oznámení pro rodiče - platba inkasem (PDF)

Úplata za vzdělávání (školné)

  • je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v přízemí MŠ – Informace pro rodiče
  • úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne předchozího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)
  • zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ
  • úplata za předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti, které se účastní povinného předškolního vzdělávání nebo mají udělen OŠD
  • V době prázdninového provozu v měsíci červenci a v srpnu daného školního roku stanovuji 
  • výši úplaty 0,00 Kč  pro dítě, které v těchto měsících nenavštíví ani jeden den mateřskou školu. 
  • V případě využití náhradní MŠ nebo docházky do MŠ v měsíci červenci a srpnu se za dítě vybere poměrná část školného bez ohledu na to, zda dítě využije oba měsíce docházky do MŠ. V měsíci červenci a srpnu, kdy je provoz MŠ z organizačních důvodu omezen se hradí pouze jedna úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2023-24 (PDF)

Úplata prázdniny (DOC)

Stravné

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny – výdejny, který je zveřejněn na webových stránkách školy a v přízemí na v chodbě MŠ vedle hlavní nástěnky. Stravné se účtuje předem vždy ke 20. dni předchozího měsíce. Zahrnuje ranní svačinku, oběd a odpolední svačinku.

Celodenní výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. a v základních kategoriích činí: děti 3 – 6 let 47 Kč, děti nad 6 let 51 Kč.

Zvýšení cen stravného 2023

Spolek rodičů mateřských škol - fond

Fond rodičů je určen k úhradě kulturních, sportovních a jiných akcí pořádaných mateřskou školou pro děti, včetně materiálu a pohoštění. Částka 700 Kč se vybírá na začátku školního roku a platí po celý školní rok. Je možné ji uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách (září, leden) na čísla účtů podle školek: 

Fulnek Sýpka 2202413857/2010

Stachovice     2702413861/2010

Děrné             2602413864/2010

Jerlochovice   2202413865/2010

 

Do poznámky uveďte jméno dítěte, školku a třídu, kterou navštěvuje.