Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Schůzka s rodiči nově přijatých dětí > Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí MŠ Fulnek pro školní rok 2023-24

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí MŠ Fulnek pro školní rok 2023-2427.6. 2023 v 15.00 v Beruškách

1. Přivítání rodičů, představení se

Ředitelka MŠ Fulnek: Bc. Edita Štecová

Zástupkyně MŠ Fulnek: Bc. Veronika Batalová

Vedoucí učitelky odloučených pracovišť: Bc. Petra Genzerová (Jerlochovice), Bc. Darina Berková (Děrné), Taťána Štůralová (Stachovice)

2. Informace pro rodiče

 • sledujte internetové stránky, aplikace SPRÁVA MŠ. Pracujeme na nových webových stránkách (od září)
 • vše tam bude vloženo a postupně vkládáno
 • sledujte hlavní nástěnku vedle ředitelny a nástěnky v šatnách tříd 
 • nebojte se zeptat☺

3. Platby v MŠ  

Platby za stravné a školné probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu 100033491/0800 od září přecházíme na platby inkasem prostřednictvím bankovního účtu 100033491/0800. Rodič si musí ve své bance vyřídit souhlas s inkasem, aby docházelo k zálohování stravného z účtu navýšit limit minimálně 1800 Kč.

Platba stravného probíhá zálohově na následující měsíc (k 20 dni měsíce předcházejícího  např. – na měsíc září již 20.8. daného roku, 

Úplata za vzdělávání (školné) pro školní rok 2023-24 je 650 Kč/měsíc - předškoláci a děti s odkladem neplatí.

Úplata za stravné

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na webových stránkách školy a na chodbě vedle ředitelny. Stravné zahrnuje ranní svačinku, oběd a odpolední svačinku.

Celodenní výše stravného je určena stravovnou podle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb. a v základních kategoriích činí: děti 3 – 6 let 47 Kčděti nad 6 let 51 Kč.

Odhláška stravného

do 6:30 – přes aplikaci Naše MŠ, e-mailem na jídelna@msfulnek.cz, nebo telefonicky +420 606 070 463 – vždy uvést jméno dítěte a třídu.

Dietní stravování, stravování alergiků

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení od odborného lékaře, je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do MŠ, a to na základě Dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte a vedoucí ŠJ. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě. Za obsah jídlonosiče a nezávadnost pokrmu zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.

Příspěvek rodičů na kulturu

v rámci spolku rodičů je určen k úhradě kulturních, sportovních a jiných akcí pořádaných mateřskou školou pro děti, včetně materiálu a pohoštění. Částka 700 Kč se vybírá na začátku školního roku a platí po celý školní rok. Je možné ji uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách (350 Kč září, 350 Kč leden) na číslo účtu: 2202413857/2010. Bude se vybírat až v měsíci září.

Do poznámky uveďte jméno dítěte a školku i třídu, kterou navštěvuje

4. Provoz MŠ

6:00 – 16:00 hodin otevírání a zavírání budovy

Scházení dětí je do 8:00 ranní.

5. Program dne v MŠ ve všech třídách.

6:00 – 8:00 hod: scházení dětí. Do MŠ vcházíme předním vchodem. Zvoní se na jednotlivé třídy. Na dveřích je cedule se značkami tříd. Na nich je patrné, ve které třídě se děti scházejí nebo rozcházejí. Děti se scházejí a rozcházejí podle směn učitelek. Při čerpání dovolených, nemocenských, o prázdninách apod., dochází ke slučování tříd.

Děti předáváme „z ručky do ručky“

6:00 – 9:30 hod  - Dopolední blok spontánních a řízených aktivit. Tzn. volná hra dětí, výtvarné i pracovní činnosti, individuální  a skupinové práce s dětmi, -  seznámení dětí s programem dne (zařazování dechových a artikulačních cvičení v rámci logopedické prevence, zdravotních cvičení, pohybových her a chvilek). (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, vycházejí z témat a podtémat ročního plánu, jsou rozpracovány v týdenních blocích

8:15 – 9:00 Průběžné svačiny – děti do jídla nenutíme, nabádáme k ochutnání. Během dne je jim stále připomínán pitný režim. 

9:30 – 11:30 hod - pobyt venku, zahrada, vycházky po okolí, na hřištích, poznávací aktivity, spontánní hry s pohybem, činnosti zaměřené k tématu

11:30 – 12:15 hod - hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:15 – 14:00 hod - odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity pro nespavé

14:00 – 14:30 hod - hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00 hod - spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí

Spontánní hry a řízené činnosti se mohou v průběhu dne časově měnit podle přání dítěte. 

Nabídka mimospánkových aktivit pro nespavé a předškolní děti.

Vyjma plaveckého výcviku je organizují paní učitelky z MŠ.

MŠ nemá ve své činnosti začleněnou zájmovou činnost- aktivity nabízíme jako náhradní činnost v době odpočinku. Z důvodu omezené kapacity  pro předškoláky. (Angličtina Jump In, omezený počet míst max. 12 dětí, zájem budeme zjišťovat během měsíce září, aktivita začne od října. 

Pro ostatní Oči dokořán - rozvoj jazykových, matematicko-logických a prostorových dovedností, robotické hračky, stolní hry )

6. Co dítě do MŠ potřebuje

Oblečení 

Třída - papuče – s pevnou podrážkou, držící na noze (ne cukle, kroxy, apod.). Pohodlné oblečení – tepláky, legíny, triko, mikinu, pyžamo. Zástěrku (staré tričko na výtvarku).

Šatna – náhradní prádlo – spodní, ponožky, punčocháče

Na zahradu – tepláková souprava, tenisky, pláštěnku, holínky

V létě – kraťasy, triko, letní čepici, brýle

V zimě – oteplovací soupravu, boty, rukavice, čepici, šálu….

Vše podepsat!

Co dítě do MŠ nepotřebuje

Hračky – nenosit hračky, výjimku tvoří plyšáci na spaní a hračky, na kterých jsou děti citově závislé. Pokud si dítě přinese drahou hračku, neneseme za ni žádnou zodpovědnost

Jídlo, nebo sladkosti z domu, pokud se nejedná o dietu (výjimku děláme v 6:00 ráno, kdy dítě nestihne doma posnídat)

7. Zdraví

 • ve školce nemůžeme podávat dětem běžné léky a není dobré nechávat léčiva ve skříňce v šatně- hrozí nekontrolovaná konzumace. Pokud je nutné, aby dítě léky mělo, sepíšeme s Vámi dohodu.
 • dítě může být zpočátku častěji nemocné, což je normální ve větším kolektivu, souvisí to s posilováním imunity.
 • ale pokud dítě onemocní, mělo by se léčit. Nemocné a nedoléčené děti do MŠ nepatří – tím imunitu oslabuje. Nemoci se jim vrací a to má pak neblahý vliv na zdraví dítěte – ucpané dutiny, mluvení přes nos, dýchání pusou a ne nosem, oslabení organismu, nechutenství k jídlu apod. 

Neprodleně hlaste infekční nemoci – neštovice, spála, průjmy…….vši. Při zaznamenání zvýšené teploty, průjmu, zvracení (zažívacím problémům), červených očí, vší a zelené rýmy a úrazu,  okamžitě kontaktujeme rodiče.

 • zjistíme-li v průběhu dne u dítěte akutní onemocnění, včetně přítomnosti zvířátek-voláme rodičům, aby si dítě z MŠ vyzvedli v nejkratší možné době, řídíme se Školním řádem

8. Adaptace, komunikace, samostatnost

Pro děti i rodiče je nástup dítěte do MŠ velkým mezníkem a změnou. První instituce, se kterou se dítě setkává, ale pro dítě důležitá a potřebná. Dítě samo má ve třech letech potřebu vyhledávat své vrstevníky a navazovat první kontakty. Období socializace.   

Adaptace

 • proces přizpůsobování a zvykání na nové prostředí a pravidla, odloučení od maminky, nejistota, strach, že si pro něj nikdo nepřijde
 • probíhá individuálně
 • pomůže seznámit děti s prostředím ještě před vstupem do MŠ např. v době prázdnin, kdy bude provoz a za přítomnosti rodiče. V měsíci srpnu po domluvě s učitelkou.
 • Trénovat odloučení – nechat dítě na kratší dobu bez rodičů třeba u babičky, dítě získá jistotu, že jej rodič neopouští a že se vrátí.
 • Zprostředkovávat kontakt s vrstevníky na hřišti, aby se naučilo vycházet s ostatními dětmi – učí se tak pravidlům soužití ve skupině.
 • Mluvte s dítětem o tom, že bude navštěvovat MŠ, děti se potřebují připravit. Co tam bude dělat – hračky, kamarádi …., kdo tam s nimi bude (paní učitelka).

Samostatnost ve 3 letech – v kolektivu dětí velkou výhodou, trénujte samostatnost – posilujete tím sebevědomí dítěte

 • umět se obléknout, obout boty, papuče
 • pít ze skleničky, z hrníčku
 • samostatně se najíst – uchopit chleba, používat lžíci
 • Co dítě nejí – spolupráce rodičů, příliš před dětmi nezdůrazňovat – my se budeme snažit ochutnávat
 • Dokrmování, či nikoliv?
 • Umýt si mýdlem ruce, říct si na WC
 • Smrkat do kapesníku, utírání zadečku

9. Dokumentace

 • Evidenční list – s potvrzením od lékaře – očkování, zdravotní stav…
 • GDPR – rozdat tiskopisy souhlasu se zprac. os. údajů
 • Dohoda o docházce dítěte
 • Popř. Dohoda o individuálním stravování  - pouze na základě lékařské zprávy v případě alergií
 • Přihláška ke stravování

Začátek školního roku začíná 1. 9. 2023 což je pátek. ZŠ otevírají až 4. 9. 2023. Zvažte, zda není lepší přivést dítě do MŠ až 4. 9.  Pokud 1. 9. nenastoupíte,  je potřeba odhlásit dítěti oběd den předem (31. 8.) do 14:00 na tel. +420 606 070 463

Těšíme se na Vás. 

Bc. Edita Štecová, ŘŠ